2014-05-04

Traditionsenligt bjuder jag på ett säkert vårtecken här på hemsidan: Olle Adolphsons svenska tolkning av Aasmund Olavson Vinjes dikt Våren, den som tonsattes av Edvard Grieg. Olle själv skulle ha fyllt 80 i fredags.

Ännu en gång fick jag nåden att se en vinter ge vika
Doftande häggblom på grönskande gren i våren den rika
Ännu en gång såg jag isarna blå från stränderna flyta
Drivorna vittra och forsen i ån få brusa och bryta
Gräset det gröna jag ännu en gång fick skåda med blommor
Ännu en gång höra vårfågelns sång mot sol och mot sommar

Soldallring är mig förunnat att se på vårbacken dansa
Ängarna grönska och hagarna le där blomster sig kransa
Allt detta liv som jag sett varje år – jag skall ju det mista
Undrande spörjer jag våren som går: Månn du var den sista
Må det så vara, så mycket av skönt mig livet ju sände
Mera jag fick än jag hade förtjänt – och allt har en ände

Så skall jag själv i den vårliga ängd en gång bäddas neder
Så får jag hem under blommornas hägn där marken sig gläder
Allt det som våren tillmäter mig bar med blomster i dräkten
Så som en hälsning det syntes mig var från längst svunna släkten
Därför jag fann mellan björkar och al i våren en gåta
Därför det ljöd i den flöjten jag skar en ton som vill gråta